Algemene voorwaarden

Rooster

– Luv2Move behoudt zich het recht om workouts, specials en het rooster ten alle tijde te kunnen aanpassen op elk gewenst moment.
– Luv2Move behoudt zich het recht om  vier weken per jaar gesloten te zijn.
– Tijdens de zomer zal Luv2Move 6 weken (basisschoolvakantie periode) een aangepast en verkrimpt workout rooster aanbieden.

Lidmaatschappen

Lidmaatschap
– Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
– Lidmaatschap wordt na afloop telkens met 1 maand automatisch verlengt.
– Een lidmaatschap start altijd vanaf de eerste van de maand, bij een eerdere startdatum wordt een pro rato deel berekend, deze periode wordt niet meegerekend in de lidmaatschapsduur.
– Wisselen tussen lidmaatschappen is mogelijk binnen de duur van het lidmaatschap. Echter mag het de duur van het lidmaatschap niet verkorten.  Kan uitsluitend per de eerste van elke maand.

Workouts binnen het lidmaatschap
– Workouts binnen het lidmaatschap zijn geldig zolang het lidmaatschap duurt en actief is.
– Workouts binnen het lidmaatschap blijven twee weken geldig

Lidmaatschap pauzeren
– Lidmaatschappen mogen in geval van ziekte, blessure of langdurige afwezigheid (bijv. stage, zwangerschap)  tussentijds worden gepauzeerd.
– Pauzeren kan per hele maand vanaf elke datum met een minimum van 1 maand en maximum van 3 maanden (uitzondering bij langdurige ziekte of zwangerschap)
– Eerste pauze maand wordt contributie wel in rekening gebracht, deze wordt in de eerste maand van terugkomst verrekend.
– Begin en einddatum van pauze worden bij aanvraag vastgesteld.
– Pauze periode kan nooit met terugwerkende kracht.
– Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met de duur van de pauze periode.
– Tijdens een pauze periode kunnen geen workouts gevolgd worden en wordt er geen workout tegoed opgebouwd.
– De eenmalige kosten voor pauzeren bedragen €5,- euro.
– Bedrijfsfitness lidmaatschappen kunnen niet worden gepauzeerd.

Contributie
– Contributie wordt via automatische incasso in de eerste week van de maand afgeschreven op basis van vooruit betaling.
– Het lid krijgt geen voorafgaande melding van de afschrijving
– Bij een mislukte incasso om welke reden dan ook, wordt het bedrag een maand later opnieuw geïncasseerd. Bij een tweede mislukte poging wordt er €2,- administratiekosten in rekening gebracht.
Bij een  derde mislukte poging wordt er €12,50 administratiekosten in rekening gebracht. Bij een 4e mislukte poging zullen wij de vordering uit handen geven.

Opzeggen
– Opzeggingen geschieden via mail of schriftelijk en lid dient rekening te houden met een kalendermaand opzegtermijn, vanaf de datum van opzegging.
– Opzeggen kan als aan de betalingsvoorwaarden, horend bij de duur van het lidmaatschap, is voldaan.
– Aan het einde van het lidmaatschap komt het gehele workout tegoed te vervallen

Strippenkaart (digitaal)

Persoonlijk
– Een strippenkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Geldigheidsduur
– De strippenkaart is geldig tot de vermelde datum, na deze datum komen niet gebruikte workouts te vervallen.

Verlengen
– In geval van langdurige ziekte of zwangerschap kan de geldigheidsduur van een strippenkaart worden verlengd.
– Verlenging dient te worden aangevraagd voor de afloopdatum.
– Verlengen kan nooit met terugwerkende kracht.
Specials

Persoonlijk
– Een special is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

-Geldigheidsduur
– De special is geldig tot vermelde datum, na deze datum komen niet gebruikte specials te vervallen

Annuleren
– Bij annuleren binnen 48 uur voor aanvang special wordt 50% in rekening gebracht. Deze kosten worden verrekend met eventuele latere aanmelding binnen 1 jaar.

Betalingen strippenkaarten & specials
– Betalingen geschieden via automatische incasso of via Ideal
– Betaling via automatische incasso geschied in de eerste week van de maand afgeschreven op basis van vooruit betaling.
– Bij een mislukte incasso om welke reden dan ook, wordt het bedrag een maand later opnieuw geïncasseerd. Bij een tweede mislukte poging wordt er €2,- administratiekosten in rekening gebracht.
Bij een  derde mislukte poging wordt er €12,50 administratiekosten in rekening gebracht. Bij een 4e mislukte poging zullen wij de vordering uit handen geven.

Acties
– Gebruik maken van kortingsacties is uitsluitend bedoeld voor mensen die geen actief L2M account hebben of een account dat ouder is dan 12 maanden.
– Acties kunnen niet in combinatie met elkaar en of kortingen gebruikt worden

Boekingen 
– Boekingen die minder dan 48 uur voor aanvang worden afgezegd worden voor 50% in rekening gebracht.

Foto & Video
– Ondergetekende stemt in met publicatie van foto & videomateriaal waarop lid te zien ten behoeve van promotie van Luv2Move

Privacy
– Onze privacyverklaring is te vinden op www.luv2move.nl. Lid geeft aan kennis te hebben genomen van onze privacyverklaring.

Aansprakelijkheid
Het verblijf bij de verschillende locaties waar Luv2Move lesgeeft is op eigen risico. Luv2Move is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen,
materiële en immateriële schade, noch voor letsel of andere schadelijke gevolgen voortkomende uit het bezoek aan lessen van Luv2Move.

Luv2Move behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden & prijzen eenzijdig te kunnen wijzigen. Lid zal via mail op de hoogte worden gesteld van eventuele wijzigingen.